ثبت سفارش آنلاین

جهت ثبت سفارش آنلاین کلیک نمایید.

تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ایی در امور مختلف...

نقشه برداری

ارائه نقشه های توپوگرافی درمقیاسهای مختلف...

درباره تصویر محور

برداشت عوارض و جزییات از سطح زمین توسط دوربین‌های عکس‌برداری از ارتفاع را عکس هوایی می‌گویند که توسط هواپیما انجام می‌گیرد. از عکس‌های هوایی برای تهیه نقشه، مطالعات زمین‌شناسی، تفسیر، راه‌سازی، محیط زیست و کشاورزی، مدیریت منابع آب، برنامه‌ریزی شهری، هواشناسی،مسائل نظامی و غیره استفاده می کنند که به‌عنوان یک سند در خیلی از موارد راهگشا و کاربردی می‌باشند.دو سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به‌عنوان متولیان امر عکس‌های هوایی می‌باشند. اولین عکس‌برداری سرتاسری و پوششی در ایران طی سال‌های 1334 الی 1336 هجری شمسی توسط آمریکایی‌ها و به مقیاس 1:50000 انجام شد. دومین عکس‌برداری به مقیاس 1:20000 در سال 1343 شروع و حدود 7 سال به طول انجامید. سومین عکس‌برداری مربوط به دهه 70 است که در مقیاس 1:40000 تهیه گردید. همچنین عکس های موردی در دهه های 50 و 60 از مراکز شهرستان ها در مقیاس های 1:4000 تا 1:10000 توسط سازمان نقشه برداری تهیه گردیده اند . تفسیر عکس هوایی، تشخیص و شناسایی عوارض، استخراج اطلاعات و تعیین حدود بر روی عکس هوایی است.