درباره تصویر محور

برداشت عوارض و جزییات از سطح زمین توسط دوربین‌های عکس‌برداری از ارتفاع را عکس هوایی می‌گویند که توسط هواپیما انجام می‌گیرد. از عکس‌های هوایی برای تهیه نقشه، مطالعات زمین‌شناسی، تفسیر، راه‌سازی، محیط زیست و کشاورزی، مدیریت منابع آب، برنامه‌ریزی شهری، هواشناسی،مسائل نظامی و غیره استفاده می کنند که به‌عنوان یک سند در خیلی از موارد راهگشا و کاربردی می‌باشند.دو سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به‌عنوان متولیان امر عکس‌های هوایی می‌باشند. اولین عکس‌برداری سرتاسری و پوششی در ایران طی سال‌های 1334 الی 1336 هجری شمسی توسط آمریکایی‌ها و به مقیاس 1:50000 انجام شد. دومین عکس‌برداری به مقیاس 1:20000 در سال 1343 شروع و حدود 7 سال به طول انجامید. سومین عکس‌برداری مربوط به دهه 70 است که در مقیاس 1:40000 تهیه گردید. همچنین عکس های موردی در دهه های 50 و 60 از مراکز شهرستان ها در مقیاس های 1:4000 تا 1:10000 توسط سازمان نقشه برداری تهیه گردیده اند . تفسیر عکس هوایی، تشخیص و شناسایی عوارض، استخراج اطلاعات و تعیین حدود بر روی عکس هوایی است..

اعضای ما

مسعود کرمی فر

مدیر عامل

امیر تورنگ

مدیریت اجرایی

علی فولادی حقیقی

کارشناس نقشه برداری

محمد مختاری

کارشناس شهرسازی

زهرا حدادی

کارشناس شهرسازی

مینا اثنی عشری

کارشناس حقوقی

زهرا درخشان

کارشناس امور اداری

علی کریمی

طراح 2

رضا رضایی

مدیر

سارا سامانی

ناظر

الهام اسماعیلی

طراح

رضا کیانی

طراح