• در صورتیکه درخواست خود را بوسیله تلفن همراه ثبت مینمایید، کیبورد خود را بر روی زبان انگلیسی تنظیم نمایید.
  • فقط فایل ها با پسوند ,KMZ, KML, CAD, DWG, JPEG, JPG
    فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : kml, dwg, cad, jpeg, jpg, kmz.